ΔΡΟΜΟΣ ΙΚΤΕΟ

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Η ΔΕΥΑΝ ευχαριστεί τους εργαζόμενους της

Τα συνεργεία της  ΔΕΥΑΝ την περίοδο αυτή διάφορες σοβαρές  βλάβες εργαζόμενα από το πρωί έως το βράδυ σε συνθήκες καύσωνα αποκατέστησαν με επιτυχία τη σοβαρές  βλάβες που δημιουργήθηκαν  στην ύδρευση σε διάφορες  περιοχές  του Νου Καλλικρατικού  Δήμου (Ναύπλιο , Τολό , Λευκάκια …) επί της περιμετρικής οδού.

Η δυσκολία για την αποκατάσταση Των βλαβών  είναι  αυξημένη και λόγο των συνθηκών εργασίας , ιδιαίτερα την περίοδο αυτή  (Καύσωνας, μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτος).
Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ κύριος Λυκομήτρος Αλέξανδρος αισθάνεται  την ανάγκη να ευχαριστήσει  δημοσίως  τους εργαζόμενους  της υπηρεσίας,  λόγω  της διαρκούς παρουσίας  τους στα αντλιοστάσια στον νέο Καλλικρατικό Δήμο και ιδιαίτερα τους  κκ.  Αργυρόπουλο Ηλία του  και Θεοδόσιο Καρούνη  για τον υπερβολικό ζήλο  και την  ευσυνειδησία που επιδεικνύουν στην άσκηση των καθηκόντων τους αποτελώντας  παράδειγμα προς μίμηση .

Ολοκληρώνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους κατοίκους των διαφόρων περιοχών για την κατανόηση  τους  λόγω  πολλών   προβλημάτων που παρουσιάζονται  στην   υδροδότηση .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου