Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών σε Ανδριανό για την πορεία του οδικού τμήματος Δερβενάκια – Μυκήνες (Εκκλησιαστικά).

Στην 5973/30-5-2017 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την πορεία υλοποίησης των έργων της πύλης εισόδου στην Αργολίδα από τους μεγάλους οδικούς άξονες της Πελοποννήσου με την κατασκευή του οδικού τμήματος Δερβενάκια – Μυκήνες (Εκκλησιαστικά), απάντησε ο αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών επισυνάπτοντας έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.Στο έγγραφο επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:
“Με την υπ' αρ. ΔΜΕΟ/οικ/2809/7-9-2010 Υπουργική Απόφαση, χαρακτηρίστηκε ως έργο 'Εθνικού Επιπέδου' ο άξονας από κόμβο αρχαίας Νεμέας – Δερβενάκια – Μυκήνες νομού Αργολίδος και ορίστηκε ως Προϊστάμενη Αρχή η Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ/α).

Με την υπ' αρ. ΔΟΥ/οικ/1833/1-4-2016 (ΑΔΑ: 6Δ2Α4653ΟΕ-ΘΣ2) Απόφαση Υπουργού ΥΜΕΔΙ εγκρίθηκε η μεταφορά αρμοδιότητας συμβάσεων μελετών του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και μας δόθηκε η δυνατότητα να επανεκκινήσουμε την αποπεράτωση της Μελέτης με τίτλο “Μελέτη Βελτίωσης ΕΟ από κόμβο αρχαίας Νεμέας – Δερβενάκια – Μυκήνες νομού Αργολίδος” που χρηματοδοτείτο από των κωδικό 2007 ΜΠ 0269 0002 και με την οποία έχουμε τις απαραίτητες οριστικές μελέτες εκτός από αυτές που επεβλήθησαν από την έκδοση των Περιβαλλοντικών Όρων.

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης της ΜΠΕ του Έργου, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου βάσει της υπ' αρ. 2499/14-10-2011 Απόφασής του και λαμβάνοντας υπόψη όπως αναφέρεται σε αυτήν 'τη με αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΙΚ/ΑΡΧ/81/Φ50/27476/932/21-3-2011 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού περί έγκρισης υπό όρους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του εν θέματι έργου προηγηθείσας της υπ' αριθμ. 28/22-6-2010 κατά πλειοψηφία γνωμοδότησης του ΚΑΣ' αποφάσισε την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων της μελέτης, με αποτέλεσμα την τροποποίηση της χάραξης της οδού στο βόρειο τμήμα της όδευσης και ιδιαίτερα στο τμήμα της διάβασης από τον ιστορικό τόπο των 'Στενών των Δερβενακίων'.

Ο ανωτέρω, περιβαλλοντικά επιβαλλόμενος κυκλοφοριακός σχεδιασμός έχει ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση τμηματικά της πορείας του έργου και τον σχεδιασμό νέων Τεχνικών Έργων (Σήραγγες μήκους 200 μ. & 250μ. και γέφυρα 160μ.) που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική Σύμβαση.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εξασφάλισε την απαιτούμενη χρηματοδότηση της Μελέτης με τίτλο: 'Ολοκλήρωση Μελετών στην ΕΟ Κορίνθου – Άργους (Τμήμα Δερβενάκια – Μυκήνες ν. Αργολίδας' με κωδικό 2012ΜΠ 0260 0003 και προϋπολογισμό 700.000 ευρώ και αντικείμενο τις επιπλέον επιμέρους μελέτες που επεβλήθησαν με την έκδοση των Περιβαλλοντικών Όρων και βρίσκονται σε διαδικασία ανάθεσης.Μετά, το έργο θα ενταχθεί (με προεκτιμώμενο κόστος 33 εκατομμύρια ευρώ) σε συγχρηματοδοτούμενο τομεϊκό επιχειρησιακό Πρόγραμμα”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου