ΔΡΟΜΟΣ ΙΚΤΕΟ

Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

ΔΕΥΑΝ: «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ»

Σχετικά με ανάρτηση Δημότη καθώς και ερωτήματα άλλων, που αφορούν σύμφωνα με τη γνώμη τους την καταλληλότητα του νερού του Δήμου Ναυπλιέων, είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε, ως κάτωθι:  

Κατ’ αρχήν σας επισυνάπτουμε την Τεχνική απάντηση του Χημικού Μηχανικού της Υπηρεσίας μας, αρμόδιου για την ποιότητα του νερού  :

1. Αρχικά, στην συγκεκριμένη Ανάρτηση  αναφέρεται γενικά  μια συγκέντρωση σε ppm, μιας παραμέτρου η οποία δεν κατονομάζεται, παρουσιάζοντας αυθαίρετα κάποια όρια, 200ppm, 350ppm, 400ppm κλπ. Τα παραπάνω θα είχαν πιθανόν νόημα αν αναφερόταν συγκεκριμένα σε κάποια από τις δεκάδες παραμέτρους που ελέγχονται στο παρεχόμενο νερό του Δήμου Ναυπλιέων ώστε να μπορέσει να γίνει κάποια σύγκριση.
2. Για κάθε μια από τις συγκεκριμένες παραμέτρους υπάρχουν παραμετρικές τιμές που αναφέρονται ρητά (και όχι ανεκτές, επιθυμητές ή οτιδήποτε άλλο) σύμφωνα με τη νομοθεσία και συγκεκριμένα την Y2/2600/2001, ΦΕΚ 892Β/11-7-2001 και τις τροποποιήσεις της. 
3. Στην πρώτη επισυναπτόμενη φωτογραφία, αυτή με το όργανο μέτρησης, φαίνεται η τιμή 656ppm για την παράμετρο TDS (Total Dissolved Solids) δηλαδή, Ολικά Διαλυμένα Στερεά, παράμετρο στην οποία γίνεται προφανώς η αναφορά του άρθρου, αν και δεν κατονομάζεται. Η συγκεκριμένη παράμετρος ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ στις μετρούμενες σύμφωνα με τη νομοθεσία παραμέτρους, μαζί με εκείνη της Ολικής Σκληρότητας, και ως εκ τούτου ΔΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΡΙΑ που θα πρέπει να τηρούνται. Πολύ περισσότερο δεν υπάρχουν χαρακτηρισμοί για ενδιάμεσα όρια. 
4. Στη δεύτερη επισυναπτόμενη φωτογραφία, αυτή με την ετικέτα στο εμφιαλωμένο νερό, παρουσιάζεται μια άλλη παράμετρος, αυτή του Στερεού Υπολείμματος στους 180ºC, με τιμή ίση με 240ppm και την ένδειξη «οριακά ανεκτό». Η συγκεκριμένη παράμετρος και πάλι ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ στις υποχρεωτικά μετρούμενες σύμφωνα με τη νομοθεσία, παρά στην Συμπληρωματική Παρακολούθηση που μπορούν να ζητήσουν οι Αρμόδιες Αρχές αν το κρίνουν απαραίτητο, όπως η ραδιενέργεια κλπ. Και πάλι το όριο είναι τα 1500mg/l που πολύ απέχουν από τα 240ppm (ή 240mg/l) που αναφέρονται στο κείμενο. Επιπρόσθετα, αυτή η παράμετρος, η οποία στην νομοθεσία αναφέρεται ως «Ξηρό Υπόλειμμα», μετράται με ξήρανση τους 180ºC και όχι με όργανο όπως αυτό της φωτογραφίας.
5. Τέλος, στην τρίτη επισυναπτόμενη φωτογραφία φαίνεται ο πίνακας κατάταξης – χαρακτηρισμού του νερού σύμφωνα με την σκληρότητά του. Προφανώς παρατίθεται ως πειστήριο υψηλής συγκέντρωσης για την παράμετρο που μετράται στην πρώτη φωτογραφία, τα TDS. Η Ολική σκληρότητα αποτελεί άλλη, τρίτη παράμετρο, διαφορετική των TDS και του Στερεού Υπολείμματος. Και πάλι δεν ανήκει στις υποχρεωτικά μετρούμενες παραμέτρους και δεν καθορίζονται ανώτατα επιτρεπτά όρια. 
6. Το μόνο κοινό σημείο στα προαναφερθέντα, που πιθανόν να αποτελεί και την αιτία του προβλήματος, είναι η συγκέντρωση σε ppm που παρουσιάζεται σε όλες τις φωτογραφίες και το κείμενο.
Γεώργιος  Πατάτσης 
Χημ. Μηχ. Δ.Ε.Υ.Α.Ν. 


Συμπερασματικά, 

Στο σχετικό δημοσίευμα παρατίθενται χωρίς επιστημονική εξήγηση και νομοθετική τεκμηρίωση, αυθαίρετα και μη αποδεκτά συμπεράσματα που αφορούν στην ποιότητα του νερού, προκαλώντας σύγχυση στον αναγνώστη. 

Κατόπιν των ανωτέρω, οφείλουμε να επισημάνουμε σε όλους τους καταναλωτές του Νέου Καλλικρατικού Δήμου Ναυπλίου, τα εξής: 
Το νερό σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες ελέγχεται τακτικά και σε μεγαλύτερη συχνότητα από αυτήν που προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία. 
Μάλιστα οι σχετικές αναλύσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. προς ενημέρωση εκάστου καταναλωτή. 
Θα πρέπει συνεπώς οποιοσδήποτε προβαίνει σε παρόμοιες ανακοινώσεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, όταν μάλιστα πρόκειται περί θεμάτων που αφορούν την δημόσια υγεία, και αν έχει ερωτήματα να απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. για την ενημέρωσή του.
Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κάποιον ο οποίος έχει υπηρετήσει τα κοινά, θα πρέπει να προβληματίζεται ιδιαίτερα όταν προβαίνει σε τέτοιους, είδους ενέργειες δηλ. αναδημοσιεύσεις ανακοινώσεων, που είναι ικανές να προκαλέσουν σύγχυση στον καταναλωτή, στον ευαίσθητο αυτόν τομέα που αφορά την ποιότητα του νερού.  
.


     
Για τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Ο  Διευθυντής 
Χρήστος  Μαστορίκος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου