ΔΡΟΜΟΣ ΙΚΤΕΟ

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Δύο νέα Δωρεάν Επιμορφωτικά Σεμινάρια με πρόσθετη μοριοδότηση στους υποψηφίους εκπαιδευτικούς ΔΙΕΚ & ΔΣΕΚ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ), χειμερινού εξαμήνου 2017β και εαρινού εξαμήνου 2018α.
Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), είναι φορέας υπεύθυνος για την υλοποίηση του Υποέργου των Δημόσιων ΙΕΚ και των Δημόσιων ΣΕΚ, την πρόσληψη των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ-ΔΣΕΚ και την καταβολή της ωριαίας αποζημίωσής τους. Οι δε ωρομίσθιοι εκπαιδευτές που θα προσληφθούν, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών ή μικτών).
Επιπρόσθετα, και σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, περιλαμβάνεται μοριοδότηση ανά κριτήριο πρόσληψης (Κ1/10217/21-01-2015, K1/10219/21-01-2015 και Κ1/10236/21-01-2015 αποφάσεις ανάθεσης, Κ1/125061//21-07-2017, ΦΕΚ Β, αρ.2678//31-07-2017 απόφαση μοριοδότησης).

Το ΚΔΒΜ ΕΛΚΕΔΙΜ , αδειοδοτημένος πάροχος κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ, στα πλαίσια αυτής της ενερείας υλοποιεί με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δωρεάν Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια επιμόρφωσης υποχρεωτικής πιστοποίησης με αντικείμενο :
Αρχές Εκπαίδευης Ενηλίκων

&
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε υποψηφίους και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΙΕΚ και ΣΕΚ , καθώς και σε όλους όσους δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Η συμμετοχή στα σεμινάρια αυτά αναβαθμίζει τα επαγγελματικά προσόντα των καταρτιζομένων, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει πρόσθετη μοριοδότηση στην προκήρυξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ), ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ (ΔΣΕΚ), ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017β & ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018α.» με Αρ. Πρωτ. : 4911/290/08-08-2017

Όλοι οι συμμετέχοντες, κατά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και της εξεταστικής διαδικασίας πιστοποίησης, θα λάβουν:
Βεβαίωση Παρακολούθησης – Επιμόρφωσης 200 ωρών
Συνοδευτικό έντυπο europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, αποδίδοντας και τις ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECVET1.
Πιστοποιητικό διεθνούς αναγνώρισης της Vellum Global Educational Services στα αντικείμενα όλων των ανωτέρω επιμορφωτικών σεμιναρίων μέσω της εξ αποστάσεως μεθόδου πιστοποίησης examiny

Ημερομηνίες έναρξης τμημάτων που θα πραγματοποιηθούν από το ΚΔΒΜ ΕΛΚΕΔΙΜ είναι:
Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων : 16/8/2017

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση : 16/8/2017

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να στείλτε email στο elearn.elkedim@gmail.com ή να τηλεφωνήσετε με την κα Σταυρούλα Σπαθά στο 2312-200429 από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 9:00-15:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου