ΔΡΟΜΟΣ ΙΚΤΕΟ

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ για τα Δημοτικά Σχολεία ΔΗΜΑΙΝΑΣ και ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ καθώς και για τις καθυστερήσεις στη δακοκτονία στο Ασκληπιείο

“Λόγω ταυτόχρονης εκδήλωσης στην Αθήνα με τη συμμετοχή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη για τις σχεδιαζόμενες από την Κυβέρνηση αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και της απαραίτητης παρουσίας μου ως αν. Τομεάρχη Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δεν κατέστη δυνατό να παρευρίσκομαι στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Θέλω όμως, με την παρούσα επιστολή, να σας ενημερώσω για τις ενέργειες που έχω αναλάβει σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν τα Δημοτικά Σχολεία Ασκληπιείου και Δήμαινας, καθώς και με το ζήτημα της καθυστέρησης στη δακοκτονία.

1 Σε ό,τι αφορά το Δημοτικό Σχολείο Ασκληπιείου με άμεση παρέμβασή μου δημοσιοποιήθηκε το ζήτημα και κατέθεσα την 6695/27-6-2017 Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα “Αδικαιολόγητη απόφαση ο υποβιβασμός κατά 4 οργανικές θέσεις του 11θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ασκληπιείου ενώ έχει επιλεγεί να λειτουργήσει ως ένα από τα δύο για την Περιφέρεια Πελοποννήσου πιλοτικά σχολεία για το πρόγραμμα περιγραφικής αξιολόγησης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής”.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:
“Έντονες αντιδράσεις και εύλογους προβληματισμούς στην εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής του Ασκληπιείου έχει δημιουργήσει ο υποβιβασμός κατά 4 οργανικές θέσεις του 11θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ασκληπιείου.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα δεδομένα του πληροφοριακού συστήματος Myschool για τη νέα σχολική χρονιά το σχολείο θα λειτουργήσει με 8 έως 9 πρωινά τμήματα, σύμφωνα και με το νόμο για τη μείωση του αριθμού των μαθητών σε τμήματα στα οποία φοιτούν μαθητές με κινητικές αναπηρίες και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και με 2 ολοήμερα τμήματα, με το Σχολείο να διαθέτει τμήμα ένταξης, άρτιες κτηριακές εγκαταστάσεις, αίθουσα βιβλιοθήκης και σύγχρονο ανελκυστήρα για άτομα με αναπηρίες.

Ακόμη, η σχολική μονάδα από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 θα λειτουργήσει ως πιλοτική για το πρόγραμμα περιγραφικής αξιολόγησης από το ΙΕΠ, καθώς είναι ένα από τα σχολεία που έχουν επιλεγεί σε πανελλαδικό επίπεδο (μόλις δύο στην Πελοπόννησο) για τα χαρακτηριστικά του από το Υπουργείο Παιδείας. Κατά συνέπεια η σταθερότητα του προσωπικού καθώς και η πλήρης στελέχωση της μονάδας αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή πραγματοποίηση του προγράμματος.

Κατόπιν αυτών,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
Για ποιους συγκεκριμένους λόγους αποφασίστηκε ο υποβιβασμός κατά 4 οργανικές θέσεις του 11θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ασκληπιείου, δεδομένων των σημαντικών αντεπιχειρημάτων όπως αυτά παρουσιάζονται παραπάνω.

Αν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η άμεση ανάκληση της απόφασης αυτής που θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία”.

2 Σε ό,τι αφορά το Δημοτικό Σχολείο Δήμαινας, μετά από συνάντηση που είχα με μέλη του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και με τον Δήμαρχο Επιδαύρου, κατέθεσα την 5962/30-5-2017 Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα “ Προβλήματα από την απόφαση του Υπουργείου για διακοπή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Δήμαινας Αργολίδας”.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:
“Σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών μου παρεμβάσεων, με την παρούσα Ερώτηση επανέρχομαι στο ζήτημα της δρομολογούμενης από την Κυβέρνηση διακοπή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Δήμαινας και των σημαντικών προβλημάτων που θα ανακύψουν από την εξέλιξη αυτή.

Όπως επισημαίνεται και σε έγγραφο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Δήμαινας, το οποίο που απεστάλη, η αναστολή λειτουργίας του σχολείου θα αποδειχθεί επιζήμια στην ομαλή εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας, καθώς αφενός το κτήριο στο οποίο στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο πληροί όλες τις προϋποθέσεις που αφορούν στην ασφάλεια των μαθητών και στην, κατά το δυνατόν, άνετη διεκπεραίωση των μαθημάτων, και αφετέρου όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία εκφράζουν την ικανοποίησή τους από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σχολείο με την παρούσα μορφή του. Επιπλέον, όπως αναφέρεται και στο σχετικό έγγραφο, το σχολικό κτήριο της Επιδαύρου που πρόκειται να γίνει η συγχώνευση δεν δύναται να λειτουργήσει ως εξαθέσιο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές ως προς αυτό.

Στην επιστολή τους τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Δήμαινας αντιπροτείνουν τη διαφύλαξη της ανεμπόδιστης λειτουργίας του σχολείου ως έχει και χωρίς συγχωνεύσεις, θεωρώντας τη λειτουργία πρωτοβάθμιων δομών εκπαίδευσης σε κάθε τόπο βασικό πυλώνα πολιτισμού και πνευματικής καλλιέργειας, πόσο μάλλον όταν ο αριθμός των μαθητών καλύπτει το ελάχιστο όριο που ορίζει ο νόμος και μάλιστα με αυξητικές τάσεις.


Κατόπιν αυτών,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
Ποια είναι η πρόθεση της Κυβέρνησης για την ακύρωση της σχετικής απόφασης για τη διακοπή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Δήμαινας δοθέντων των ως άνω προς τούτο επιχειρημάτων”.

Επίσης, μετά από σχετική ενημέρωση που είχα εξέδωσα Δελτίο Τύπου ενημερώνοντας ότι το Υπουργείο προχωρά όχι στην ακύρωση αλλά στην αναστολή της απόφασης για την συγχώνευση του Δημοτικού Σχολείου Δήμαινας. Περιμένω την υπογραφή της σχετικής απόφασης και την απάντηση του Υπουργείου μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

3 Σε ό,τι αφορά το μεγάλο πρόβλημα της καθυστέρησης στη δακοκτονία στην περιοχή του Ασκληπιείου, κατέθεσα σήμερα την 7058/10-7-2017 Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα “ Σημαντικά προβλήματα από την καθυστέρηση των ψεκασμών δακοκτονίας στην Αργολίδα”. Ζητώ την άμεση λύση του προβλήματος αλλά και επισημάινω και τις ευθύνες των αρμοδίων γι' αυτές τις καθυστερήσεις που έχουν επιπτώσεις στην ήδη μειωμένη λόγω του καύσωνα του Μαϊου καρπόδεση των των ελαιοδέντρων.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:
“Σύμφωνα με ενημέρωση που είχα από το Δήμο Επιδαύρου, έχει προκύψει πρόβλημα στην εφαρμογή της Δακοκτονίας στη Δημοτική Κοινότητα Ασκληπιείου του Δήμου Επιδαύρου, με σοβαρές συνέπειες για τους παραγωγούς καθώς ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, με αποτέλεσμα ο πρώτος ψεκασμός που πρέπει να πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου να μην υπάρχει πλέον περίπτωση να γίνει στις προβλεπόμενες από τους ειδικούς επιστήμονες περίοδο ώστε να έχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Επισημαίνεται τέλος ότι οι ελαιοπαραγωγοί της περιοχής τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με εξαιρετικά μειωμένη παραγωγή και εκτεταμένες ζημιές από τις καιρικές συνθήκες και το ενδεχόμενο να μείνουν, λόγω αβλεψίας των αρμόδιων φορέων, για μια ακόμη χρονιά χωρίς εισόδημα ήδη μοιάζει εφιαλτικό.

Κατόπιν αυτών,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:
Σε ποιες ενέργειες θα προβούν για την επίλυση του προβλήματος που έχει ανακύψει στη δακοκτονία και την επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου να προστατευθεί η ελαιοπαραγωγή δεδομένου του ότι παρήλθε η περίοδος του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου”.


Κύριε Δήμαρχε,

Κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,


Όπως είναι αυτονόητο, είμαι σταθερά στη διάθεσή σας προκειμένου να συντονίσουμε αποτελεσματικά τις δράσεις μας για την επίλυση των προβλημάτων και τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων που αφορούν τον τόπο μας”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου