ΔΡΟΜΟΣ ΙΚΤΕΟ

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ – ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ΕΡΓΑ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΛΟ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. εκτελεί σήμερον το έργο της ανακατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού εκβολής του Βιολογικού του Τολού, έργο ιδιαίτερα εξειδικευμένο και επικίνδυνο από πλευράς συνθηκών εργασίας .
Το έργο αυτό είναι ζωτικής σημασίας από περιβαλλοντικής πλευράς για το Τολό.

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 99.200,00€ (από ιδίους πόρους) .

Επιπλέον έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης (με πασσάλους) εντός του Βιολογικού του Τολού για την προστασία της οδού πρόσβασης που έχει υποστεί διάβρωση από τη θάλασσα προϋπολογισμού τουλάχιστον 300.000,00€ .

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου