ΔΡΟΜΟΣ ΙΚΤΕΟ

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

19 θέματα στο δημοτικό συμβούλιο Ναυπλιέων την Τρίτη 18 Ιουλίου


Δημοτικό συμβούλιο Ναυπλιέων στις 18-07-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας με 19 θέματα.
ΘΕΜΑ    1ο
  Περί   τροποποίησης  Οργανισμού  Εσωτερικής Υπηρεσίας. 
ΘΕΜΑ    2ο
   Περί  προγραμματισμού   προσλήψεων έτους 2017  τακτικού προσωπικού   ανταποδοτικού   χαρακτήρα  κατηγορίας/κλάδου  ΥΕ εργατών καθαριότητας . 
ΘΕΜΑ    3ο
Περί έγκρισης  απασχόλησης με νέες συμβάσεις   υπηρετούντος προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας   κατά την    7η  Ιουνίου  2017. 
ΘΕΜΑ    4ο
Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης μουσικοχορευτικής εκδήλωσης με τον μορφωτικό πολιτιστικό σύλλογο Πλατανιτίου και   διάθεσης  σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ    5 ο
 Περί έγκρισης   της μελέτης του  έργου  «  Τσιμεντοστρώσεις  αγροτικών  οδών στην ΤΚ Αραχναίου  » και  καθορισμού  του  τρόπου  εκτέλεσής του .
ΘΕΜΑ    6ο  
Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης μουσικοχορευτικής εκδήλωσης με τον μορφωτικό και πολιτιστικό σύλλογο Πυργιωτίκων «Άγιος Γεώργιος» και  διάθεσης  σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ    7 ο
 Περί έγκρισης   της μελέτης του  έργου  «  Κατασκευή τεχνικών έργων  στην ΤΚ Αραχναίου  » και  καθορισμού  του  τρόπου  εκτέλεσής του .
ΘΕΜΑ    8ο
Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο του εορτασμού της Μεταμόρφωσης Σωτήρος στα Λευκάκια.
ΘΕΜΑ   9ο
 Περί έγκρισης της μελέτης του  έργου  « Ηλεκτροφωτισμός  πλατείας Πυργιωτί-κων  Ναυπλίου   » και  καθορισμού  του  τρόπου  εκτέλεσής του .
ΘΕΜΑ   10Ο
Περί  έγκρισης αιτήματος  τοποθέτησης  υδροληψίας άρδευσης  εντός  του  προαυλίου του  Δημ. Σχολείου   Κάντιας. 
ΘΕΜΑ   11Ο
Περί έγκρισης   τροποποίησης  τεχνικού  προγράμματος   2017.
ΘΕΜΑ   12ο   
Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης μουσικοχορευτικής εκδήλωσης με τον πολιτιστικό σύλλογο Αγίας Παρασκευής – Τσέλου και  διάθεσης  σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ   13ο     
Περί έγκρισης  τροποποίησης  προϋπολογισμού  2017.  
ΘΕΜΑ   14ο     
Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης με το «Διάχρονο Θέατρο» της θεατρικής παράστασης ‘Ηλέκτρα’ και διάθεσης σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ   15ο     
Περί συγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια μιας φορητής εξέδρας   .
ΘΕΜΑ   16ο     
Περί έγκρισης της διοργάνωσης «Αύγουστος και μνημεία» και διάθεσης σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ   17ο     
Περί έγκρισης   χορήγησης  άδειας  παραγωγού   πωλητή  λαϊκών αγορών στο  όνομα  Κορίλη Μαρίνου  του Κων/νου .
ΘΕΜΑ   18ο     
Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης με το τοπικό συμβούλιο Αραχναίου και  διάθεσης σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ   19ο     
Περί έγκρισης   χορήγησης  άδειας  παραγωγού   πωλητή  λαϊκών αγορών στο  όνομα  Τσιρίκου  Ελένης .
                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου